ทำไมต้องโคลนนิ่งเว็บไซต์?

ก่อนการใช้งาน Plugin ที่ชื่อ Duplicator เราควรทำความเข้าในกันในบทแรกก่อน ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในโครงสร้างของ WordPress ในเรื่องการสำรองข้อมูล ไปจนถึงการเลือกใช้ Plugin ว่าแต่ละตัวมีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง

  • เข้าใจโครงสร้างของ WordPress ในเรื่องการสำรองข้อมูล
  • ทำไมต้องสำรองข้อมูล และเว็บไซต์ของ WordPress
  • Plugin ที่มีความสามารถในการ Cloning เว็บไซต์ของ WordPress

ค้นหาหลักสูตร

X