การติดตั้ง Plugin การตั้งค่า และการแก้ปัญหา

บทเรียนนี้จะสอนการติดตั้ง Plugin ชื่อ Duplicator และการตั้งค่าต่างๆ ตลอดจนเพิ่มข้อมูลปัญหาที่มักพบบ่อย และแนวทางแก้ไขไว้ให้ผู้เรียนด้วย

การติดตั้ง Plugin การตั้งค่า และการแก้ปัญหา

  • การติดตั้ง Plugin ชื่อ Duplicator
  • การตั้งค่า Plugin และการ Cloning
  • ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางแก้ไข

ค้นหาหลักสูตร

X