Courses by InstructorBase

ชื่อ และนามสกุล

เอมอร โชคสุพัฒน์

เบอร์ติดต่อ

0814820125

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ หรือประสบการณ์

Full Time Trader 8 ปี

ประสบการณ์ตลาดหุ้นไทย 5 ปี

ประสบการณ์ตลาดหุ้น Shanghai 3 ปี

ประสบการณ์ตลาดหุ้น USA 2 ปี

เจ้าของช่อง YouTube : Em0rn Trade Story จิตวิทยาและเรื่องเล่าเบาๆ กับการลงทุนในตลาดหุ้น

เกี่ยวกับเรา

คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ กับ ULEARN 360 เราคือสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้น เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย และยกระดับขีดความสามารถของทั้งผู้เรียนรู้ และผู้สอน

บ.ดูอิทยัวร์เว็บ จก.
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 39/5 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560010960

087-506-7659

support@ulearn360.com

Facebook

เพิ่มเราเป็นเพื่อน เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสุด!

เพิ่มเพื่อน

 

top
X