คู่มือการใช้งาน Ulearn360.com

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์

1.เมื่อทำการ LOGIN แล้ว ให้เลือกที่เมนู  สร้างคอร์สเรียน

2.จะเข้ามาถึงหน้า สร้างหลักสูตร การสร้างหลักสูตรต้องสร้างทีละขึ้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีการทำงานดังนี้ (ห้าม Refresh เด็ดขาดไม่งั้นต้องสร้างใหม่)

 

1.กรอกชื่อหลักสูตรในการสอน

2.เลือกหมวดหมู่ของหลักสูตรที่มีในระบบ ถ้าไม่มีให้เลือกหลักสูตร เรียนอื่นๆ

3.กรอกรายละเอียดของหลักสูตร เช่น เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับอะไรบ้าง สอนเกี่ยวกับอะไรเป็นต้น

4.กดสร้างคอร์สเรียน

3.ขั้นตอนต่อไปคือ การตั้งค่าหลักสูตร ซึ่งต้องกรอกรายละเอียดดังนี้

1.ระยะเวลาของหลักสูตร หรือเวลาของการให้หลักสูตรนี้สามารถเรียนได้อีกกี่วัน

2.ใส่หน่วยของระยะเวลา *จะสอดคล้องกับข้อที่ 1

3.หลักสูตรที่ต้องผ่านมาก่อนที่จะเรียนหลักสูตรนี้

4.เลือกว่าจะต้องเรียนบทเรียนทีละบท ก่อนที่จะข้ามไปบทเรียนถัดไปได้หรือไม่

5.กำหนดประเภทของหลักสูตรว่าเป็น Online (คือเรียนบนหน้าเว็บ) หรือ Offline (เปิดอบรมสัมนาเป็นแบบจองที่นั่ง)

6.*จากข้อ 5 ว่าจะแสดงหลักสูตรที่จะสอนหรือไม่

7.*จากข้อ 5 จะซ่อนปุ่มเรียนหลักสูตรหลังมีการลงทะเบียนหรือไม่

8.*จากข้อ 5 จะแสดงความคืบหน้าบนหน้าแรกของหลักสูตรหรือไม่

9.*จากข้อ 5 จะแสดงความคืบหน้าบนหน้าแรกของหลักสูตรในรูปแบบของเวลาหรือไม่

10.*หลักสูตรแบบ Offline จากข้อ 5 โพสรีวิวหลักสูตรจากหน้าแรกของหลักสูตรได้หรือไม่

11.ประเมินหลักสูตรหลังจากจบหลักสูตรแบบอัตโนมัติหรือแบบกำหนดเอง (Manual)

12.ค่อยๆ ปล่อยหลักสูตรทีละหลักสูตรโดยกำหนดเวลาหรือไม่

13.จะให้มีใบประกาศนียบัตรของหลักสูตร หรือไม่

14.จะให้มีเหรียญตราของหลักสูตรหรือไม่

15.กำหนดให้ผู้เรียนเรียนซ้ำได้กี่รอบ

16.กำหนดจำนวนผู้เรียนสูงสุด ที่สามารถเข้าร่วมในหลักสูตรนี้ได้

17.กำหนดวันที่เริ่มเรียน

18.กรอกคำแนะนำหลักสูตร

19.กรอกคำแสดงความยินดีเมื่อจบหลักสูตร

6.ขั้นตอนต่อไปคือ ตั้งค่าหลักสูตร ซึ่งเป็นการตั้งค่า เซ็กชั่น บทเรียน และแบบทดสอบ

คลิกปุ่ม เพื่อ สร้างบทเรียนของคอร์สเรียน

 

1.แผนกคอร์สเรียนคือ หัวข้อใหญ่ของหลักสูตร

2.บทเรียนคือ หัวข้อรองจากแผนกคอร์สเรียน

3.แบบทดสอบคือ การทำข้อสอบ เพื่อวัดผลผู้เรียน

6.2การเพิ่มบทเรียน จะมีให้เลือกบทเรียนที่มีอยู่แล้ว หรือให้สร้างบทเรียนใหม่ ถ้าเราจะสร้างใหม่ให้ตั้งชื่อบทเรียนตรงลูกศรสีแดงตามรูป และกดสร้างบทเรียน

6.2.1 การเพิ่มบทเรียนจากข้อที่แล้วจะเป็นเพียงแค่การตั้งชื่อ ถ้าต้องการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้กดที่เครื่องหมายดังภาพ ซึ่งมีเครื่องมือดังนี้

-เครื่องมือรูปดินสอ คือ แก้ไขบทเรียน

-เครื่องมือรูปตา คือ ดูบทเรียน

-เครื่องมือรูปกากบาท คือ การลบบทเรียนแบบทันที

-เครื่องมือรูปถังขยะ คือ การลบบทเรียนออกจากระบบ

6.2.2 เมื่อเรากดเครื่องมือแก้ไขบทเรียน (รูปดินสอ) แล้ว ก็จะมีการเพิ่มรายละเอียดของบทเรียนนั้นๆ

1.กรอกชื่อบทเรียน

2.เลือกหมวดหมู่บทเรียน

3.กรอกเนื้อหาของบทเรียน

4.กรอกรายละเอียดของบทเรียน

5.เลือกประเภทของบทเรียน

6.ตั้งค่าว่าบทเรียนนี้จะให้เรียนฟรีหรือไม่

7.ระยะเวลาของบทเรียน

8.กำหนดหน่วยของระยะเวลาของบทเรียน ต้องอิงจากข้อ 7

9.เลือกฟอรั่มหรือกระทู้ที่เราตั้ง ถ้าไม่มีให้ข้าม

10.กำหนดวันที่ในการเปิดบทเรียน

11.กำหนดเวลาในการเปิดบทเรียน

12.สร้างการมอบหมาย Assign ให้กับบุคคล หรือนักเรียน

7.ขั้นตอนต่อไปคือ ตั้งราคาหลักสูตร ซึ่งเป็นการตั้งค่า กำหนดราคา กำหนดรหัสคูปองส่วนลดเลือกว่าหลักสูตรนี้ฟรีหรือไม่

1.กำหนดราคาหลักสูตร ราคาปกติ ราคาลด กำหนดการสมัคร

2.กำหนดว่าถ้ามีนักเรียนมาเรียนผู้สอนต้องอนุมัติก่อนหรือไม่

3.กำหนด Coming Soon mode ว่าจะให้มีการนับถอยหลังวันเริ่มหลักสูตรหรือไม่

4.ตั้งค่ารหัสคูปอง คูปองเป็นคูปองให้เรียนฟรี

5.สร้างลิ้งค์ไปยังหน้าเว็บเพจของผู้สอนเองหรือไม่

8. เมื่อทำการกรอกรายละเอียดทุกอย่างครบหมดแล้ว ก็กดที่ปุ่มส่งอนุมัติได้ทันที หลังจากนั้น Admin จะทำการอนุมัติให้เผยแพร่ได้ทันที

X