Description

สวัสดีร้านค้าทุกท่านเข้าสู่คลาสเรียนออนไลน์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานระบบ กระบวนการขาย

ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าบน Beelieve Sourcing ให้กับร้านค้า
โดยในคลาสเรียนร้านค้าจะได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับ:

แนะนำ Beelievesourcing
การใช้งาน หน้าควบคุมหลักร้านค้า
กระบวนการขายสินค้าเบื้องต้น
ออเดอร์คำสั่งซื้อเบื้องต้น
ท่านสามารถเรียนออนไลน์ด้วยตัวท่านเองที่บ้าน ผ่านคอมพิวเตอร์ของท่านได้ทุกเวลา 🙂

**ทางทีมงาน Trining Beelievesourcing ขอแนะนำให้ทุกท่านใช้งานผ่าน Google Chrome เท่านั้น เพื่อการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ**

Administrators

X