การเรียนรู้กับสิ่งต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้จากตัวเราเอง ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดจากตัวเราเองนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากกว่าการเรียนที่ได้จากบุคคลอื่นป้อนให้ การเรียนรู้ที่เกิดจากตัวเราเองนั้น จะอยู่ติดไปกับตัวเราได้นานและสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดในอนาคตในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ดีให้กับตัวเอง ซึ่งจะเป็นการสร้างจุดแข็งและคุณค่าให้กับตัวเองแบบยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อไป

“เราทำงานมา 10 ปี เรามีองค์ความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 10 เรื่อง หรือว่าเรามีองค์ความรู้หรือประสบการณ์เดิมๆ ซ้ำกัน 10 ครั้ง”

“เรามีจุดแข็งหรือคุณค่าเรื่องไหนในตัวเอง ที่มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่เหนือกว่าคนอื่นๆ”

“เราพร้อมแล้วหรือไม่ ที่จะรับผิดชอบหรือทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น”

 

***คำถามที่อยากชวนทุกคนร่วมหาคำตอบให้กับตัวเอง***

 

การเรียนรู้กับสิ่งต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้จากตัวเราเอง ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดจากตัวเราเองนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากกว่าการเรียนที่ได้จากบุคคลอื่นป้อนให้ การเรียนรู้ที่เกิดจากตัวเราเองนั้น จะอยู่ติดไปกับตัวเราได้นานและสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดในอนาคตในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ดีให้กับตัวเอง  ซึ่งจะเป็นการสร้างจุดแข็งและคุณค่าให้กับตัวเองแบบยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อไป

ปัจจุบันเราต้องค้นหาก่อนว่า ตัวเรานั้นมีพื้นฐานของการเรียนรู้หรือพฤติกรรมรูปแบบการเรียนรู้เป็นอย่างไร ต้องปรับหรือพัฒนาในส่วนใดบ้าง เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับตัวเอง เพื่อจะได้ไม่ไปเสียเวลาและเสียเงินกับการเรียนที่สุดท้ายเราก็ไม่ได้องค์ความรู้ตามที่ควรจะได้

สิ่งสำคัญเราจะได้ไม่เป็นการสร้างพฤติกรรมหรือนิสัยที่ผิดรูปแบบโดยไม่รู้ตัว จนเสียความมั่นใจในตัวเองในการเรียนรู้ต่อไป

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับตัวเอง
 • ผู้ที่ยังไม่สามารถตอบคำถามให้กับตัวเองได้ว่า “เรามีจุดแข็ง” ที่โดดเด่นในเรื่องใด
 • ผู้ที่เคยเสียเวลาหรือเสียเงินเรียนฟรีในช่วงที่ผ่านมา แต่ไม่ได้องค์ความรู้จากการไปเรียนในคอร์สนั้นๆ
 • ผู้ที่อยากจะเปลี่ยนเป็นคนที่เรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ แบบมีความสุขและสนุกในการเรียน

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การทดสอบวัดผลว่าปัจจุบันเรามีพื้นฐานการเรียนรู้เบื้องต้นเป็นอย่างไร
 • ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ของตัวเรา
 • แนวทางและวิธีการฝึกปฏิบัติเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้
 • แนวทางและวิธีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้ของตัวเรา
 • แนวทางในการปฏิบัติและเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
 • การจัดการและบริหารบุคคล เพื่อสร้างพลังในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนองค์กร
 • การทดสอบวัดผลว่าเรามีการพัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้เป็นอย่างไร
 • อัพเดทแนวคิดและประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ผ่าน Fan Page อย่างต่อเนื่อง

 

รีวิวหลักสูตร

N.A

การจัดอันดับ
 • 5 ดาว0
 • 4 ดาว0
 • 3 ดาว0
 • 2 ดาว0
 • 1 ดาว0

ไม่พบบทวิจารณ์สำหรับหลักสูตรนี้

COMING SOON
 • COMING SOON
 • UNLIMITED ACCESS
 • Course Certificate
1 ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

ค้นหาหลักสูตร

© Copyright 2020 Doityourweb 
X