ขอมอบประกาศณียบัตรฉบับนี้เพื่อเเสดงว่า

 

Admin-Ply

 
 

สำเร็จการศึกษาในรายวิชา

 

โคลนนิ่งเว็บไซต์ WordPress ง่ายๆ แค่ 3 คลิก

 
 

ผ่านโครงการ Ulearn360 สังคมแห่งการเรียนออนไลน์ การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

 
 
  
 
 
 

X