ขอมอบประกาศณียบัตรฉบับนี้เพื่อเเสดงว่า

 

[certificate_student_name]

 
 

สำเร็จการศึกษาในรายวิชา

 

[certificate_course]

 
 

ผ่านโครงการ Ulearn360 สังคมแห่งการเรียนออนไลน์ การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

 
 
  
 
 
 

X