ขอมอบประกาศณียบัตรฉบับนี้เพื่อเเสดงว่า

 

Elearning Ulearn360

 

สำเร็จการศึกษาในรายวิชา

 

สร้าง Line Chatbot ด้วย Line Messaging API โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

 

ผ่านโครงการ Ulearn360 สังคมแห่งการเรียนออนไลน์ การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

 

X