เรียนถ่ายทอดสด (Streaming)

เรียนหรืออบรมสัมมนา ถ่ายทอดสด Streaming

เรียนออนไลน์ Streaming
เรียนออนไลน์ Streaming

ปัจจุบันเราสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทำหน้าที่เป็นแหล่งให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียน ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อเสริมให้การเรียนรู้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับปัจจุบัน เราจำเป็นต้องนำเสนอการเรียนในรูปแบบที่ยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา ที่สำคัญจะต้องมีการวัดผลและสามารถให้คะแนนความเข้าใจกับผู้เรียนได้ด้วย

ซึ่งทางเรา Ulearn360.com ได้มีระบบ เรียนออนไลน์แบบถ่ายทอดสด Streaming เพื่อทำการ Live การเรียนการสอน หรืออบรมสัมมนา ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องเดินทางมา เรียน หรืออบรมสัมมนา เพื่อลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย

ข้อดีของการเรียนหรืออบรมถ่ายทอดสด

Live Streaming

เรียนถ่ายทอดสด

สามารถรองรับผู้เรียนได้มากขึ้นโดยมีบุคลากรเท่าเดิม ซึ่งผู้เรียนสามารถมาเรียนได้ทั่วโลก ทั่วประเทศ ไม่จำกัด และสามารถ

Streaming Devices

Streaming Devices

สามารถรับชมได้ทุกรูปแบบ เช่น Smart TV, PC, Notebook, Smart Phone, Mobile Device ต่างๆ ทุกแพลตฟอร์ม

Full HD Streaming

Full HD Streaming

คุณภาพความคมชัดสูงสุดหลากหลายรูปแบบ และสามารถบันทึกรายการสอนถ่ายทอดสด ไว้เพื่อเรียนย้อนหลังได้อีกด้วย

ระบบถ่ายทอดสด Streaming

ระบบถ่ายทอดสด Streaming
ระบบถ่ายทอดสด Streaming

ติดต่อสอบถาม เรียนถ่ายทอดสด (Streaming)

    [recaptcha]

    X