เกี่ยวกับ ULEARN 360

เกี่ยวกับ ULearn360 ที่ๆคุณเรียนรู้ไม่มีวันจบ

ULEARN 360 ทำอะไร?

เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจออนไลน์มายาวนาน และรักในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเองตามหลัก Constructionism จึงได้เกิดแนวความคิดในการทำเว็บไซต์ E-Learning ขึ้นมา และนำทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ตามหลักการของทฤษฎี Constructionism นั้นผู้เรียนรู้จะเป็นศูนย์กลาง และเลือกวิชาที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเป็นหลัก และเปิดโอกาสให้มีการ Reflect หรือการสะท้อนระหว่างผู้เรียน และผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันเพื่อต่อยอดทักษะขึ้นไปอีกขั้น

การเรียนที่ผู้เรียนรู้เป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียว จะไม่เกิดประโยชน์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ การแลกเปลี่ยนกันในคอร์สเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต่อยอดองค์ความรู้ที่ตนเองได้รับให้เพิ่มขึ้น แตกฉานขึ้น และเมื่อนำไปปฏิบัติจะยิ่งส่งผลต่อกระบวนการคิด และการลงมือทำอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเมื่อผู้เรียนรู้เปลี่ยนตัวเองเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แล้ว ต่อไปผู้เรียนรู้ยังสามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาได้อีก เท่ากับว่าเราจะมีคนเก่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

ดังนั้นเป้าหมายของเราที่สำคัญสิ่งแรกคือจะทำอย่างไรให้คนไทยสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถที่ไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ยกระดับจากผู้ทำตาม เป็นผู้คิดใหม่ สร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ขึ้นมาได้เอง และถ่ายทอดต่อเพื่อให้เกิดการต่อยอดในอนาคต

ULEARN 360 Channel

Youtube Ulearn360.com

ทำไมต้องเลือก ULEARN 360 ?

เราทำระบบ E-Learning โดยมีข้อเสนอที่ผู้เรียน และผู้สอนจะต้องพึงพอใจ ด้วยมาตรฐานการทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา เพราะเราออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์ , โน๊ตบุ๊ค , แท็บเล็ต หรือแม้กระทั่งมือถือ ทุกคนจึงก้าวข้ามคำว่า “ข้อจำกัดของการเรียนรู้” เพราะเราทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามหลักสูตรที่ตนเองสนใจ

นอกจากนี้หลักสูตรของเราทุกหลักสูตรต้องมีการ Verify หรือตรวจสอบก่อนขึ้นระบบ E-Learning จริง เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ และผู้เรียนได้รับประโยชน์แท้จริง ในทางกลับกันสำหรับผู้สอนเราให้สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นผู้สอนหรือผู้อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเรามีการแนะนำทุกกระบวนการเพื่อให้ผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนที่มีคุณภาพได้ และเมื่อบทเรียนมีคุณภาพ ก็จะมีผู้เรียนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น และสุดท้ายจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สอนแบบ Passive Income ในระยาวได้

เป้าหมายของเรา


สร้างสังคมออนไลน์ และนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ ไปจนถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนให้เป็นมาตรฐาน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งผู้เรียน และผู้สอน

ออกแบบและพัฒนาระบบ E-Learning ให้สะดวกในการใช้งาน และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ , คัดกรอกและสร้างมาตรฐานระบบการเรียน การสอนบนโลกออนไลน์ให้ผู้เรียนรู้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อต่อยอดตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราจะพัฒนารูปแบบการศึกษาบนโลกออนไลน์ ด้วยความตั้งใจ ถูกต้อง และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทำให้พนังงาน และคู่ค้า มีความผูกพันต่อบริษัทในระยะยาว

 

 

 

 

เราพัฒนาระบบ ULEARN 360 เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และยกระดับมาตรฐานการศึกษา และวิชาชีพ

-An Instructor

X