มารู้จักการเรียนแบบ Online

การเรียน Online คืออะไร

ผู้สอนจะถ่ายทอดเนื้อหาด้วย VDO หรือบทความ โดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น computer ,Notebook, tablet, โทรศัพท์ ไปสู่ผู้เรียนและในการเรียนแบบ Online นั้น เป็นการเรียนรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น computer ,Notebook, tablet, โทรศัพท์ในการรับรู้เนื้อหาจากผู้สอน

 

ประโยชน์ การเรียน Online กับ Model-E Training

ในปัจจุบันการเรียนแบบออนไลน์เป็นที่สนใจและนิยมมาก เพราะการเรียนแบบออนไลน์ให้ความสะดวกสบาย ในการจัดการเวลาในการเรียนได้ด้วยตัวเอง เพียงผู้เรียนมีสื่ออิเลคทรอนิกส์ และสัญญาณ Internet ก็สามารถเรียนได้ ซึ่งในปัจจุบันการเข้าถึงเครือข่าย Internet ง่ายมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ Internet ในปัจจุบันมีราคาไม่สูงมาก

ในเมืองหลวงใหญ่ๆที่มีผู้คนอาศัยเป็นจำนวนมาก ผู้คนส่วนใหญ่เหนื่อยกับการเดินทางชีวิตแข่งขันกับเวลา จึงทำให้ความสำคัญในการเรียนแบบออนไลน์มีมากขึ้น เพราะสะดวกในการเรียน ช่วยในการประหยัดเวลาในการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงคนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเรียนได้ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาเรียนไกลบ้าน ผู้ที่เรียนจะมีความสุขในการเรียนมากขึ้น เพราะสามารถเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ สามารถเลือกสถานที่เรียนให้กับตัวเองได้ เช่น เรียนที่บ้าน ,ร้านกาแฟ ,ห้องสมุด หรือสถานที่อื่นๆที่เราสามารถเลือกได้เอง

ในการเรียนแบบออนไลน์นั้น ในกรณีที่เรียนด้วย VDO ผ่าน Online ยิ่งมีประโยชน์แก่ผู้เรียนมาก สามารถสร้างความจดจำบทเรียนได้สูง เพราะสามารถทบทวนเนื้อหาซ้ำๆได้หลายๆครั้ง ใน1 วัน คุณสามารถเรียนได้สูงสุดทั้งวันก็ยังได้  นอกจากนี้การเรียน Online กับเรา จะทำให้คุณมีเครือข่ายในสายงานของคุณเพิ่มมากขึ้น สามารถแล่งปัน แนะนำเรื่องงาน หรือโปรแกรมต่างๆ ให้กับคุณได้ รวมถึงมีการบอกข่าวเรื่องการจ้างงานต่างๆ ให้กับคนที่ยังเรียนอยู่ หรือจบไปแล้ว เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีรายได้ ได้อย่างต่อเนื่อง

การเรียน Online กับ Model-E Training เรียนอย่างไร?

 1.เรียนผ่าน website

2.วิธีการสอน : รูปแบบการสอนทางเดียว

3.ลักษณะการเรียน : การเรียนด้วย VDO และบทความ ผ่านOnline

4.อุปกรณ์ในการเรียน : computer ,Notebook, tablet, โทรศัพท์ แล้วแต่ความสะดวกของคุณ

5.สถานที่เรียน: เรียนที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการ

6.เวลาเรียน : สามารถเข้าไปเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ วันใด เวลาใดก็ได้ ในช่วงเวลา ในแต่ละหลักสูตรที่กำหนดไว้ นับตั้งแต่วันที่สมัคร

7.รูปแบบการสอน : สอนด้วย VDO และบทความ ผ่านOnline (ไม่ได้สอนสด) เป็นเนื้อหา รูปแบบ VDO ,บทความ แต่ละบทของ

หลักสูตรที่คุณเลือกเรียน ที่คุณสามารถเปิดเรียนได้ด้วยตนเอง

8.ผู้สอนที่มีประสบการณ์จริง และนำไปใช้ได้จริง

9.หากสงสัยในเนื้อหาของบทเรียน สามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์เลยค่ะ ผ่านทางกลุ่มในหลักสูตร และ web board

หมายเหตุ : คุณจะต้องเรียนให้ครบทุกบทของหลักสูตรในช่วงเวลา ในแต่ละหลักสูตรที่กำหนดไว้เนื่องจาก VDO และบทความ การ

สอน ในWebsite นั้น ไม่สามารถ Download เก็บไว้ได้

 

Cr. modeletraining

0 responses on "มารู้จักการเรียนแบบ Online"

    Leave a Message

    © Copyright 2020 Doityourweb 
    X