ประเภทของการเรียนออนไลน์

1. เรียนถ่ายทอดสด

การเรียนถ่ายทอดสดจะถามตอบได้ทันที แต่ระบบต้องลงทุนค่อนข้างสูง และระบบที่นิยิมใช้คือ Webcam, Skype

Camfrog, Facebook, Youtube เป็นต้น แต่ว่าการเรียนแบบถ่ายทอดสดก็มีข้อเสียด้วยก็คือ

  1. ต้องมีการนัดพร้อมๆ กัน ซึ่งอาจจะยากในการรวมคนให้พร้อม
  2. ในระหว่างเรียนผู้สอนอาจจะได้มีสถานที่ ที่พร้อมเพรียง เก็บเสียง จึงอาจมีสิ่งที่เข้ามาแทรกแซงได้
  3. วันเวลาอาจมีการเลื่อนการสอน หรือบางคนอาจคาดเคลื่อนในการเข้าเรียนเพราะมาไม่ทัน ไม่พร้อม

2. เรียนออนไลน์ด้วยวีดีโอออนไลน์

เป็นการเรียนที่เข้าถึงง่ายสะดวก แต่ว่าต้องมีระบบที่เสถียรพอในการรองรับเรื่องของการเผยแพร่วีดีโอของผู้สอนที่เป็นความลับ เพราะสมัยนี้การ Copy กันง่ายๆ มากๆ และต้องใช้ Internet ในการเรียน ซึ่งผู้เรียนบางคนเน็ตไม่เร็วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้

ซึ่ง Ulearn360.com มีระบบการเรียนออนไลน์ทั้งสองแบบ รวมถึงการสอนออฟไลน์ด้วย (สัมนา) ซึ่งระบบของเรามีความเสถียรและมีความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูงไม่สามารถ ดาวน์โหลดไปเผยแพร่ได้ ผู้สอนจะมีความมั่นใจในการมาฝากวีดีโอไว้กับเราได้อย่างปลอดภัย

0 responses on "ประเภทของการเรียนออนไลน์"

Leave a Message

© Copyright 2016 ULEARN 360  
X