คู่มือการการใช้งาน Ulearn360.com

วิธีการเรียนออนไลน์ กับ Ulearn360.com

1. เมื่อทำการ LOGIN แล้ว ให้เลือกที่เมนู หลักสูตร หรือ เรียนออนไลน์ฟรี

วิธีการเรียนออนไลน์ 1

2.ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่างๆ ด้วยการคลิกเลือกที่ หลักสูตร

วิธีการเรียนออนไลน์ 2

3. เมื่อเลือกหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว สามารถกดเริ่มเรียนได้ที่ปุ่ม START COURSE

วิธีการเรียนออนไลน์ 3

3.1 ท่านจะได้รับข้อความให้เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน เสร็จแล้วให้กดปุ่มดังนี้

วิธีการเรียนออนไลน์ 4

4. เมื่อเรียนในบทนี้เสร็จ ถ้าต้องการที่จะยืนยันว่าเราได้เรียนบทนี้แล้วไปให้กดปุ่มดังนี้ (ถ้ายังเรียนไม่จบก็ยังไม่ต้องกดปุ่ม)

วิธีการเรียนออนไลน์ 5

5. ถ้าต้องการเรียนในบทเรียนถัดไปให้กดปุ่มดังนี้

วิธีการเรียนออนไลน์ 6

6. เมื่อเรียนจนจบหลักสูตร จะมีการทำการสอบออนไลน์ เพื่อวัดผลในการเรียนในเนื้อหาของหลักสูตรที่ผู้เรียนได้เรียน โดยกดที่ปุ่มดังนี้

วิธีการเรียนออนไลน์ 7

7.เมื่อทำการสอบเสร็จแล้ว ผู้เรียนสามารถดูผลการสอบได้โดยกดปุ่มดังนี้

วิธีการเรียนออนไลน์ 8

7.1 ซึ่งจะแสดงรายคำตอบที่ตอบ คะแนนของคำตอบ ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วย ละเอียดดังนี้

วิธีการเรียนออนไลน์ 9

8. ซึ่งเมื่อทำการสอบเสร็จแล้วจะมีให้ Review หลักสูตรที่ผู้เรียนได้เรียน

วิธีการเรียนออนไลน์ 10

วิธีการเรียนออนไลน์ สำหรับหลักสูตรเสียเงิน

1. เมื่อทำการ LOGIN แล้ว ให้เลือกที่เมนู หลักสูตร และเลือกที่คอร์สเรียนออนไลน์ใดๆ ก็ได้

วิธีการเรียนออนไลน์ สำหรับหลักสูตรเสียเงิน 1

2. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่างๆ ด้วยการคลิกเลือกที่ หลักสูตร

วิธีการเรียนออนไลน์ สำหรับหลักสูตรเสียเงิน 2

3. เมื่อเลือกหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว สามารถกดเริ่มเรียนได้ที่ปุ่ม START COURSE

วิธีการเรียนออนไลน์ สำหรับหลักสูตรเสียเงิน 3

4. ถ้าหลักสูตรใดเสียเงินจะขึ้นจำนวนเงินโชว์อยู่ ถ้าสนใจเรียนจะต้องกด TAKE THIS COURSE

วิธีการเรียนออนไลน์ สำหรับหลักสูตรเสียเงิน 4

5. เมื่อกด TAKE THIS COURSE จะเข้าไปยังหน้า ร้านค้า เพื่อที่จะเตรียมชำระเงิน โดยการกดที่ หยิบใส่ตระกร้า

6. เมื่อกด หยิบใส่ตระกร้า แล้วจะอยู่ในหน้าของ จะมีการใส่คูปอง หรือจะซื้อสินค้าต่อ ตระกร้าสินค้า กด ดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน

วิธีการเรียนออนไลน์ สำหรับหลักสูตรเสียเงิน 5
วิธีการเรียนออนไลน์ สำหรับหลักสูตรเสียเงิน 6

7. เมื่อกด หยิบใส่ตระกร้า แล้วจะอยู่ในหน้าของ ตระกร้าสินค้า กด ดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน

จะมาอยู่ในขั้นตอนของการข้อมูลใบเสร็จ และการชำระเงินจะมีอยู่สองแบบคือ

  1. โอนผ่านธนาคาร
  2. โอนผ่านระบบ Paypal

รายละเอียดดังภาพหน้าต่อไป

วิธีการเรียนออนไลน์ สำหรับหลักสูตรเสียเงิน 7
  • ถ้าทำการซื้อผ่านการ โอนเงินผ่านธนาคาร จะแสดงหน้าดังนี้ เพื่อแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ
วิธีการเรียนออนไลน์ สำหรับหลักสูตรเสียเงิน 8

ถ้าทำการซื้อผ่านการ ระบบ PayPal จะแสดงหน้าดังนี้ เพื่อแสดงรายละเอียดดังนี้

วิธีการเรียนออนไลน์ สำหรับหลักสูตรเสียเงิน 9

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์

1.เมื่อทำการ LOGIN แล้ว ให้เลือกที่เมนู หลักสูตร และเลือกตรง สำหรับผู้สอน > สร้างหลักสูตร

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 0

1.1. หรือกดที่ตรงชื่อ Accout ของเรา และคลิกส์ตรงเมนู DASHBOARD

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 1

1.2 เมื่อเข้าไปที่หน้า DASHBOARD แล้ว ให้คลิกที่เมนู MORE และเลือก CREATE A COURSE

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 2

2.จะเข้ามาถึงหน้า สร้างหลักสูตร การสร้างหลักสูตรต้องสร้างทีละขึ้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีการทำงานดังนี้ (ห้าม Refresh เด็ดขาดไม่งั้นต้องสร้างใหม่)

1.กรอกชื่อหลักสูตรในการสอน

2.เลือกหมวดหมู่ของหลักสูตรที่มีในระบบ ถ้าไม่มีให้เลือกหลักสูตร เรียนอื่นๆ

3.กรอกรายละเอียดของหลักสูตร เช่น เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับอะไรบ้าง สอนเกี่ยวกับอะไรเป็นต้น

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 3

3.ขั้นตอนต่อไปคือ การตั้งค่าหลักสูตร ซึ่งต้องกรอกรายละเอียดดังนี้

1.ระยะเวลาของหลักสูตร หรือเวลาของการให้หลักสูตรนี้สามารถเรียนได้อีกกี่วัน

2.ใส่หน่วยของระยะเวลา *จะสอดคล้องกับข้อที่ 1

3.หลักสูตรที่ต้องผ่านมาก่อนที่จะเรียนหลักสูตรนี้

4.เลือกว่าจะต้องเรียนบทเรียนทีละบท ก่อนที่จะข้ามไปบทเรียนถัดไปได้หรือไม่

5.กำหนดประเภทของหลักสูตรว่าเป็น Online (คือเรียนบนหน้าเว็บ) หรือ Offline (เปิดอบรมสัมนาเป็นแบบจองที่นั่ง)

6.*จากข้อ 5 ว่าจะแสดงหลักสูตรที่จะสอนหรือไม่

7.*จากข้อ 5 จะซ่อนปุ่มเรียนหลักสูตรหลังมีการลงทะเบียนหรือไม่

8.*จากข้อ 5 จะแสดงความคืบหน้าบนหน้าแรกของหลักสูตรหรือไม่

9.*จากข้อ 5 จะแสดงความคืบหน้าบนหน้าแรกของหลักสูตรในรูปแบบของเวลาหรือไม่

10.*หลักสูตรแบบ Offline จากข้อ 5 โพสรีวิวหลักสูตรจากหน้าแรกของหลักสูตรได้หรือไม่

11.ประเมินหลักสูตรหลังจากจบหลักสูตรแบบอัตโนมัติหรือแบบกำหนดเอง (Manual)

12.ค่อยๆ ปล่อยหลักสูตรทีละหลักสูตรโดยกำหนดเวลาหรือไม่

13.จะให้มีใบประกาศนียบัตรของหลักสูตร หรือไม่

14.จะให้มีเหรียญตราของหลักสูตรหรือไม่

15.กำหนดให้ผู้เรียนเรียนซ้ำได้กี่รอบ

16.กำหนดจำนวนผู้เรียนสูงสุด ที่สามารถเข้าร่วมในหลักสูตรนี้ได้

17.กำหนดวันที่เริ่มเรียน

18.กรอกคำแนะนำหลักสูตร

19.กรอกคำแสดงความยินดีเมื่อจบหลักสูตร

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 4
วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 5

4.ขั้นตอนต่อไปคือ ส่วนประกอบหลักสูตร ซึ่งเป็นการตั้งค่ากลุ่มของผู้เรียนของหลักสูตร หรือ การตั้ง ฟอรั่ม หรือกระทู้ในหัวข้อที่จะสอนได้ดังนี้

1.ต้องการสร้างกลุ่มของผู้เรียนหรือไม่ โดยมีสองตัวเลือกคือ เลือกกลุ่มที่มีอยู่แล้ว หรือ สร้างกลุ่มใหม่

2.ต้องการสร้างฟอรั่มหรือกระทู้ของผู้เรียนหรือไม่ โดยมีสองตัวเลือกคือ เลือกฟอรั่มที่มีอยู่แล้ว หรือ สร้างฟอรั่มใหม่

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 6

5.ขั้นตอนต่อไปคือ สร้าง Events ซึ่งเป็นการตั้งค่า events กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นเช่น นัด Meeting นัดสอนออนไลน์ หรือนัดอบรมสัมมนา เป็นต้น โดยจะมีให้เลือก

1.เลือก Event ที่มีอยู่แล้ว

2.สร้าง Event ใหม่

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 7

5.2.1 เมื่อเราสร้างเสร็จแล้ว เราจะต้องเข้าไปแก้ไขดังเครื่องมือดังนี้

-เครื่องมือรูปดินสอ คือ แก้ไขบทเรียน

-เครื่องมือรูปตา คือ ดูบทเรียน

-เครื่องมือรูปกากบาท คือ การลบบทเรียนแบบทันที

-เครื่องมือรูปถังขยะ คือ การลบบทเรียนออกจากระบบ

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 8

5.2.2 เมื่อเรากดที่เครื่องมือแก้ไข (รูปดินสอ) จะมีหน้าจอให้กรอกรายละเอียดดังภาพ

1.ตั้งชื่อ Event

2.เลือกหมวดหมู่ของ Event

3.เลือกสถานที่จัด Event

4.เลือกผู้จัดงาน Event

5.กรอกเนื้อหาของ Event

6.กรอกเนื้อหารองของ Event

7.เลือกการจัด Event ว่าเต็มวันหรือไม่

8.เลือกวันเวลาในการเริ่ม Event

9.เลือกวันเวลาในการปิด Event

10.เลือกว่ามีการจัด Event ต่ออีกครั้งหรือไม่

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 9
วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 10

6.ขั้นตอนต่อไปคือ ตั้งค่าหลักสูตร ซึ่งเป็นการตั้งค่า เซ็กชั่น บทเรียน และแบบทดสอบ

  1. เซ็กชั่นคือ หัวข้อใหญ่ของหลักสูตร
  2. บทเรียนคือ หัวข้อรองจากเซ็กชั่น
  3. แบบทดสอบคือ การทำข้อสอบ เพื่อวัดผลผู้เรียน
วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 11

6.1การเพิ่มเซ็กชั่น เพียงแค่กดปุ่มเพิ่มเซ็กชั่น และพิมพ์ชื่อเซ็กชั่นตรงปุ่มสีแดงตามรูป ซึ่งจะต้องสร้างเซ็กชั่นก่อนที่จะ เพิ่มบทเรียน

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 12

6.2การเพิ่มบทเรียน จะมีให้เลือกบทเรียนที่มีอยู่แล้ว หรือให้สร้างบทเรียนใหม่ ถ้าเราจะสร้างใหม่ให้ตั้งชื่อบทเรียนตรงลูกศรสีแดงตามรูป และกดสร้างบทเรียน

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 13

6.2.1 การเพิ่มบทเรียนจากข้อที่แล้วจะเป็นเพียงแค่การตั้งชื่อ ถ้าต้องการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้กดที่เครื่องหมายดังภาพ ซึ่งมีเครื่องมือดังนี้

-เครื่องมือรูปดินสอ คือ แก้ไขบทเรียน

-เครื่องมือรูปตา คือ ดูบทเรียน

-เครื่องมือรูปกากบาท คือ การลบบทเรียนแบบทันที

-เครื่องมือรูปถังขยะ คือ การลบบทเรียนออกจากระบบ

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 14

6.2.2 เมื่อเรากดเครื่องมือแก้ไขบทเรียน (รูปดินสอ) แล้ว ก็จะมีการเพิ่มรายละเอียดของบทเรียนนั้นๆ

1.กรอกชื่อบทเรียน

2.เลือกหมวดหมู่บทเรียน

3.กรอกเนื้อหาของบทเรียน

4.กรอกรายละเอียดของบทเรียน

5.เลือกประเภทของบทเรียน

6.ตั้งค่าว่าบทเรียนนี้จะให้เรียนฟรีหรือไม่

7.ระยะเวลาของบทเรียน

8.กำหนดหน่วยของระยะเวลาของบทเรียน ต้องอิงจากข้อ 7

9.เลือกฟอรั่มหรือกระทู้ที่เราตั้ง ถ้าไม่มีให้ข้าม

10.กำหนดวันที่ในการเปิดบทเรียน

11.กำหนดเวลาในการเปิดบทเรียน

12.สร้างการมอบหมาย Assign ให้กับบุคคล หรือนักเรียน

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 15
วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 16

7.ขั้นตอนต่อไปคือ ตั้งราคาหลักสูตร ซึ่งเป็นการตั้งค่า กำหนดราคา กำหนดรหัสคูปองส่วนลดเลือกว่าหลักสูตรนี้ฟรีหรือไม่

1.กำหนดราคาหลักสูตร ราคาปกติ ราคาลด กำหนดการสมัคร

2.กำหนดว่าถ้ามีนักเรียนมาเรียนผู้สอนต้องอนุมัติก่อนหรือไม่

3.กำหนด Coming Soon mode ว่าจะให้มีการนับถอยหลังวันเริ่มหลักสูตรหรือไม่

4.ตั้งค่ารหัสคูปอง คูปองเป็นคูปองให้เรียนฟรี

5.สร้างลิ้งค์ไปยังหน้าเว็บเพจของผู้สอนเองหรือไม่

วิธีการสร้างหลักสูตรเรียนออนไลน์ 17

8. เมื่อทำการกรอกรายละเอียดทุกอย่างครบหมดแล้ว ก็กดที่ปุ่มส่งอนุมัติได้ทันที หลังจากนั้น Admin จะทำการอนุมัติให้เผยแพร่ได้ทันที

© Copyright 2020 Doityourweb 
X